Raffon

less restore font more

1961 Bay Stallion

National Champion Stallion 1965